Øernes Ejendomsselskab

Vi er specialiseret sig inden for renovering og udvikling af udlejningsejendomme på Midt- og Sydsjælland samt øerne.

Ledige boliger

Lejerside

Nedenfor har vi samlet de vigtigste dokumenter og oplysninger som du som lejer har brug for at vide i din beboelsesperiode hos Øernes Ejendomsselskab A/S.

Lejekontrakt

Inden du indgår en lejeaftale med os, anbefaler vi at du læser din lejekontrakt grundigt igennem inden underskrift – hvis nødvendigt får én med særlig erfaring/viden til at gennemgå den med dig. Nedenfor har vi indsat et udkast til en lejekontrakt, som den typisk vil se ud ved indgåelsen af en lejeaftale hos os.

Se eksempel på lejekontrakt her
(Dette er et eksempel på en lejekontrakt, men kontrakten vil være tilpasset til det enkelte lejemål)

Indflytningspakke

I nedenstående dokument (”Lejers guide”) finder du relevante informationer omkring din beboelsesperiode hos os. I dokumentet vil der være informationer om praktiske forberedelser inden din indflytning, i beboelsesperioden og ved din fraflytning.

Se lejerguide her

Vedligeholdelsespligt hos udlejer og lejer

I lejekontrakten vil der altid være aftalt hvilke vedligeholdelsespligter udlejer og lejer har i det lejede. Til højre under ”Lejers guide” finder du et dokument indeholdende instruktioner og vejledninger til lejers vedligeholdelsespligt. Dokumenter er udarbejdet for at hjælpe lejer til at vedligeholde det lejede.

Indskud (Depositum og forudbetalt leje)

Der opstår til tider misforståelser ved indgåelse af en lejeaftale, herunder definitionen af lejeaftalens indskud.

Depositum og forudbetalt leje udgør tilsammen lejeaftalens indskud. Første måneds husleje indgår ikke i lejeaftalens indskud.

Begreberne ”depositum” og ”forudbetalt leje” er defineret i Lejelovens § 34 stk. 1, og de må hver udgøre maksimalt 3 måneders leje, og samlet således maksimalt 6 måneders leje. Som sagt udgør disse to poster samlet set ”indskuddet”, og er lejers sikkerhedsstillelse for iagttagelse af sine forpligtigelser i henhold til lejeaftalen og lejelovgivningen.

Forskellen mellem begreberne er alene, at ”depositum” først kan tilbagebetales til lejer, efter at lejemålet er ophørt og efter opgørelse af evt. krav ved fraflytningen. ”Forudbetalt leje” kan derimod bebos op i opsigelsesperioden. Udover ”depositum” og ”forudbetalt leje” skal der, som del af første ydelse, endvidere betales ordinær leje m.v. for den første hele eller halve måned efter overtagelsesdatoen.

Ved særlig aftale kan dele af det samlede indskud aftales afdraget. Ved oprettelse af en afdragsordning, kontakt venligst os herom.

Kontakt os

Valmosevej 30, 4160 Herlufmagle
Mobil. 25 69 30 25